J. Mooibroek vertelt….

Kinderen met het certificaat

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette een groot deel van de mensen in Nieuwlande zich, met gevaar voor eigen leven, in om onderduikers te beschermen. Een belangrijke taak van het museum is het doorgeven van de verhalen aan de jeugd en het uitleggen van de dilemma’s die een oorlog met zich meebrengt.
Om de verhalen van het dorp levend te ho
uden en de dorpelingen ook in de toekomst te blijven eren, hebben we de jeugd nodig.

We proberen jongeren zo actief mogelijk te betrekken bij het museum en het verzamelen van informatie.
Zo is de eerste groep jeugdambassadeurs begonnen met het interviewen van een oud-onderduiker.

Jeugdambassadeurs: Thom, Manon, Danjella, Wesley en Finn kregen een certificaat uitgereikt als bewijs van hun bijdrage aan het museum.
Kinderen met interesse voor de Tweede Wereldoorlog die ook graag mee willen werken, kunnen contact opnemen met: de.duikelaar@outlook.com

Hits: 57