Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar (RSIN 857583001) heeft de culturele ANBI status aangevraagd, de aanvraag is nog in behandeling.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Het maximaal fiscale voordeel haalt u door een periodieke gift.
Mocht u een periodieke gift willen doen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Henk Kremer 06 5331 4554 of via de.duikelaar@outlook.com

Werken met een uitkering
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om met behoud van uitkering voor een culturele ANBI vrijwilligerswerk te doen. Informeer bij uw UWV wat de voorwaarden zijn.

Hits: 22