Steun ons

 Onderduikersmuseum de Duikelaar is een jong museum dat volledig op vrijwilligers draait en geen structurele subsidie ontvangt. Alleen voor bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling, kan er bij speciale fondsen een subsidie worden aangevraagd.

Het museum heeft de culturele anbi-status, daardoor is een schenking of legaat vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat je doneert komt volledig ten goede aan Stichting Onderduikersmuseum Nieuwlande. Voor meer informatie zie: http://www.anbi.nl.

Ook kun je met een uitkering zonder korting bij een anbi-instelling vrijwilligerswerk doen. Vraag bij je gemeente of uwv.

Je kunt ons helpen door:
– donateur te worden voor minimaal € 15,- per jaar.
– een eenmalige bijdrage of legaat
– je verhaal en/of (foto)materiaal met ons te delen
– vrijwilliger te worden

IBAN
NL78RABO 0319 7320 88
tnv Stichting Onderduikersmuseum Nieuwlande.