Het museum

Het museum

Contact

Onderduikersmuseum De Duikelaar
Julianalaan 3
7918 AH Nieuwlande
Telefoon: 06-38038793
contact@museumnieuwlande.nl

Wie is Wie

Het bestuur van Onderduikersmuseum De Duikelaar werkt onbezoldigd, ook het museum draait volledig op vrijwilligers.

Bestuur

Voorzitter: Jan Dontje
Secretaris:  Bert Jan Bolwijn
Penningm: Henk Kremer
Leden:

Hanneke Rozema
Willy Smid
Maaike van der Zande

Raad van Advies

Mr. A.H.J. Damminga, jurist
Drs G.C. Hovingh, auteur Johannes Post, exponent van het verzet
Dr. J. Houwink ten Cate, NIOD
Drs. Dirk Mulder, voorm. Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Jan van der Sleen, redacteur Oud-Nieuwlande