Jaarplan 2019

In 2019 gaan we door op de ingeslagen, dwz vol energie en enthousiasme doen wat mogelijk is. De samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij/ Arcadis (KNHM) willen we op een constructieve manier voortzetten. En hopelijk worden de onderhandelingen met de gemeente Hoogeveen over huisvesting postief afgerond.
Relevante workshops, aangeboden door Platform Drentse Musea, zullen we blijven volgen. We hebben nog veel te leren op museaal gebied en voelen ons bevoorrecht met zo’n actief Platform in onze provincie.

Het bestuur gaat op zoek naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Door de snelle ontwikkelingen nemen de werkzaamheden exponentieel toe. Vooral expertise op financieel en organisatorisch gebied is welkom, nu ook de gemeente, KNHM en anderen potentie zien in het museumplan. Bij definitieve huisvesting in de Hoeksteen zal een aanpassing van het gebouw vereist zijn, waarmee substantiële geldstromen gemoeid zijn. Er zal worden gezocht naar financiering hiervan.

Ook dit jaar zal er één grote tentoonstelling worden opgezet. Daarnaast zullen kleinere tentoonstellingen, aanhakend op de actualiteit of het tijdstip van het jaar, worden gemaakt.
De touchscreentafel zal met relevante informatie worden gevuld. Het ligt in de bedoeling om dit in april met gebruik van de toegekende subsidies te hebben afgerond.
De digitalisering en beheer van Collectie Schonewille en de eigen collectie zal worden voortgezet, zodat de collectie toegankelijk wordt.
Dit jaar zullen de werkzaamheden wat betreft het interviewen van ouderen worden voortgezet. Er is een video-team opgezet dat zich bezighoudt met de invulling van de touchscreentafel en het bewerken van het opgenomen videomateriaal. Hiertoe zal het team worden geïnstrueerd en getraind door een deskundige.

Het aantal bezoekers willen we verhogen
van 2500 naar 3000,
groepen van 13 naar 20,
schoolklassen van 3 naar 15.
zes kinderprogramma’s, verdeeld over de verschillende schoolvakanties.
Er zal een team worden samengesteld voor marketing en pr, zodat er actief gebruik wordt gemaakt van de verschillende media. Scholen en diverse groepen zullen pro-actief worden benaderd. Zo mogelijk wordt er aansluiting gezocht bij bestaande evenementen zoals fietstochten en herdenkingen.
De eigen activiteteiten worden uitgebreid. De fietstochten tussen de Wemme in Zuidwolde en de Duikelaar in Nieuwlande zullen opnieuw worden aangeboden, maar ook de eigen Duikelaarroute wordt actief ingezet. Verder zullen er thema-bijeenkomsten en lezingen worden aangeboden.