Duikelaar jaarrekening 2018 PDF

 

Museum De Duikelaar Financieel verslag 2018
Bezittingen Balans Schulden
31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17
Voorraden boeken 850 0
Eigen   vermogen 7.137 2.857
Vorderingen
 NTO donateurs 0 0 Schulden/verplichtingen
Subsidies 0 0 Exploitatie touchscreen 0 0
 Overige vorderingen 0 0 Reserve 1 0 0
Totaal vorderingen 0 0 Reserve 2 0 0
Vooruit ontvangen 0 0
Liquide middelen Totale schulden 0 0
 Spaarrekening 0 0
 Bank 5.147 2.857
 Kas 1.140 0
Totaal liquide middelen 6.287 2.857
Totaal generaal 7.137 2.857 7.137 2.857
Ontvangsten Exploitatierekeningen en begrotingen Uitgaven
Begroting 2019 Exploit. 2018 Begroting 2018 Exploit. 2017 Begroting 2019 Exploit. 2018 Begroting 2018 Exploit. 2017
 Subsidie Gemeente 805 Inkoop boeken 2.222
 Overige subsidies 871 Inkoop horeca 508
Entree 1.878 Kantoormiddelen 383
Activiteiten 2.260 Bankkosten 116
Boekverkoop 3.837 Huur 4.000
 Rondleidingen 1.500 Activiteiten 493
 Horeca 1.432 PR 493
Donaties 2.395 Onderhoud 0
Ontv. rente 0 Kosten algemeen 1.208
Diversen 0 Touchscreen 556
Diversen 419
Voordelig exploitatiesaldo 4.580
0 14.978 0 0 0 14.978 0 0