Huisvesting

Nu begin januari duidelijk is geworden dat de kerk ons en het dorp niet gegund is, zullen we in overleg met de gemeente Hoogeveen treden. Gezamenlijk willen we zoeken naar een permanente oplossing voor het huisvestingsprobleem. Voorlopig hebben we tijdelijk anti-kraak een schoollokaal van de voormalige basischool de Hoeksteen gehuurd. De ruimte is te beperkt en te beperkend (we mogen bijvoorbeeld niet verven of boren) om daar langdurig mee door te gaan, bovendien moeten we bij verkoop aan een derde het pand verlaten.

Tentoonstellingen

De eerste tentoonstelling is gepland voor half maart. Er zal een beeld worden geschetst van Nieuwlande voor 1940. Hoe ziet het dorp eruit, hoe is het ontstaan, hoe is de infrastructuur, wie wonen er, etc. Dit is een deeltentoonstelling van het geheel. Latere tentoonstellingen zullen een beeld geven van de oorlogstijd en de personen die daarin een rol speelden. In de loop van enkele jaren zal zo het museum volledig worden ingericht.

Daarnaast zal er worden gewerkt aan de collectie Schonewille. De collectie zal worden verhuisd van de boerderij naar de school, worden schoongemaakt en digitaal vastgelegd. Telkens zal er, i.v.m. ruimtegebrek, een deel worden tentoongesteld.

Eind december 2017 kregen wij de mededeling van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, dat onze werkzaamheden betreffende de collectie Schonewille was uitgekozen als een van de projecten voor 2018. Dit betekent geld voor de aanschaf van materialen zoals opbergdozen en brandvrije kasten, maar ook deskundig advies gedurende het hele jaar bij het restaureren, conserveren en digitaliseren van het materiaal.

Voor alle werkzaamheden zullen vrijwilligers of stageaires worden gezocht. De bulk aan werk is te groot voor het bestuur om in redelijke tijd te kunnen verrichten, bovendien is het de bedoeling dat het een museum voor en door het dorp wordt.

 Interviews

De interviews van ouderen, waarmee in 2017 een begin is gemaakt, zullen zoveel mogelijk worden voortgezet. Ook moeten de video’s worden bewerkt en klaargemaakt voor weergave. Er ligt nog een lijst met namen op ons te wachten en telkens nog wordt er weer een naam toegevoegd.

 Educatie

De scholen van Nieuwlande, maar ook die in de directe omgeving zullen actief worden benaderd en uitgenodigd voor een bezoek aan het museum en/of een rondleiding door het dorp. De bestaande twee-jaarlijkse puzzeltocht voor de basisscholen in Nieuwlande, zal worden uitgebreid naar een jaarlijks gebeuren en ook de scholen in de omgeving worden uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Gezocht wordt naar interactieve middelen en financiering daarvan, om kennis op een aansprekende manier aan de jeugd door te geven.

Jeugdambassadeurs

De jongeren zullen betrokken worden bij het inrichten van de tentoonstellingen en het enthousiast maken van leeftijdgenoten. Hoe ziet een boeiend museum eruit? Welke informatie willen ze krijgen en hoe? Ze kunnen ons actief helpen bij de promotie van het museum. Het ligt in de bedoeling om de groep jeugdambassadeurs uit te breiden.

Financiën

Om de exploitatie van het museum te financieren zullen verschillende bronnen worden gezocht en aangeboord:

– structurele subsidies

– giften en donaties

– entreegelden. Zolang de ruimte nog beperkt is zal er een entree worden geheven van

  3 euro p.p., kinderen tot 18 jaar gratis. Voor rondleidingen door het dorp zal eveneens

  een bedrag van 3 euro pp worden gevraagd.

  – verkoop van koffie/thee, fietsroute en enkele kleine items

  – actief zoeken naar bezoekers door middel van reclame en folders