Jaarverslag 2019

 Algemeen

Het enthousiasme van de vele vrijwilligers plus externe contacten waren in 2019 de stuwende kracht van het Onderduikersmuseum. De banden met de gemeente Hoogeveen werden aangehaald, niet in het laatst door de inzet van het College van B&W om een definitieve oplossing voor de huisvesting te bieden. Eind mei besloot B&W het gebouw de Hoeksteen voor een symbolisch bedrag aan de Duikelaar te verkopen. De werkelijke overdracht moet nog plaatsvinden.
Museum de Duikelaar werd door de Smederijen als voorbeeld aangedragen van een geslaagd burgerinitiatief, waardoor we mochten aanschuiven bij het tafelgesprek met het koninklijk paar tijdens hun werkbezoek aan Zuid-West Drenthe in september 2019.
Verder kwam er in de tweede helft van 2019 samenwerking tot stand tussen de Verhalenwerf in Hoogeveen en museum de Duikelaar.
De band met de Provincie Drenthe uitte zich door bezoek van Gedeputeerde Bijl en later enkele ambtenaren. Het betrekken van het museum bij het provinciaal overleg over de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020 en de daaruit voortvloeiende samenwerking met het Provinciaal Archief Drenthe en de gemeente Coevorden waren een stimulans voor het museum.

Tentoonstellingen

-10 mei, officiële opening van de tentoonstelling ‘Gezocht’, over de gebroeders Johannes en Marinus Post, in bijzijn van enkele kinderen en kleinkinderen van de familie Post. Drs G.C. Hovingh opende de tentoonstelling met een inleiding.
-29 september opening Memories Remain, een tentoonstelling over de vliegtuigcrash bij de Boerdijk. De bescheiden opgezette tentoonstelling kreeg ruime gevolgen. Zo ontstonden er banden met de familie Fry en Smith, kwam er samenwerking met SLO  Drenthe, de gemeente Coevorden en een historische vereniging in Swannington, Engeland, tot stand.

Activiteiten

-In de schoolvakanties waren er 5 kinderochtenden. Het maken van eigen spelletjes en het spelen daarvan was een groot succes, evenals de workshop van Heike Roloff.
-Tweede Kerstdag was er opnieuw ‘Thee met een verhaal’. De thee met iets lekkers stond klaar en er werd een kerstverhaal van Miep Diekmann voorgelezen. Na het verhaal kwam een boeiende en open discussie op gang over het maken van keuzes tijdens en na de oorlog.
-Dit jaar waren er geen evenementen van buitenaf, zoals een grote fietstocht.
– De touchscreentafel werd verrijkt met een animatie van Bord&Stift over een razzia bij een onderduikadres. Marcel Prins stelde twee animaties over Max Léons belangeloos ter beschikking. Studenten van Stenden Hogeschool Emmen plaatsten een digitale puzzel.
– In totaal werden er 10 interviews met ooggetuigen opgenomen.

Bezoekers

Ruim 2200 bezoekers bezochten in 2019 het museum, inclusief 5 schoolklassen en 20 groepen. De bezoekers kwamen uit de drie noordelijke provincies, maar voor een groot deel ook uit het westen van Nederland. Canada, Amerika, Duitsland en Israël waren opnieuw vertegenwoordigd. Vanuit Duitsland kwam een groep docenten en opbouwwerkers een ochtend naar het museum. Het Institut für Bildung und Begegnung had een vijfdaagse tocht naar Nederland georganiseerd, om te onderzoeken of een bezoek aan Westerbork, Hoogeveen/Nieuwlande (verzet) en Amsterdam (Anne Frankhuis) tot de mogelijkheden voor een studentenreis behoorde.

Financiën

De entree werd verhoogd naar € 4. Het groepsbezoek aan de kerk werd   € 11,50 en museumbezoek met gids en consumptie € 8,50. De verkoop van Het Geheime Dagboek van Arnold Douwes en enkele andere titels die betrekking hebben op het museum brachten geld op, daarnaast werd door een donatie van een tweedehands boekhandel begonnen met de verkoop van tweedehands boeken. Ook Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft schonk een 15-tal dozen met tweedehands boeken voor de verkoop.
Deelname aan de jaarmarkt tijdens de feestweek, een kleine zomermarkt en de kerstmarkt leverden eveneens geld op.

Subsidies en giften

Het museum ontving in 2019 subsidies van Vitaal Platteland, en kreeg toezeggingen van het v-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Hoogeveen en TVM. Verder werd er een gift gedaan door Rotary Hoogeveen de Wolden en de RABO Clubkasactie. Ook enkele particulieren doneerden een bedrag.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers liep op tot 35, met name de buitenploeg voor het omtoveren van het speelplein tot ontmoetingsplek breidde uit. Daarnaast waren een groot aantal mensen oproepbaar voor hand- en spandiensten.
Deelname aan een workshop werd in het algemeen gezien als een meerwaarde van het vrijwilligerswerk.
Eind november was er een gezellige avond met spelletjes en lekker eten.

Bestuur

De secretaris zag zich door tijdgebrek genoodzaakt terug te treden. De vacature werd weer spoedig vervuld. Verder kwam er uitbreiding met een marketing/pr en een subsidie functionaris, zodat er nu een 6-koppig bestuur is.

PR/Marketing

Dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe namen wij deel aan Museum tv. Het filmpje is via het speciale landelijke kanaal Museum tv en o.a. Youtube te bekijken.
Eveneens konden wij met algemene steun van de provincie een advertentie plaatsen in het magazine Musea in Drenthe en het Museum Magazine voor de 3 noordelijke provincies plus noord Duitsland.
Regelmatig werd er een activiteit op Facebook gepost en in de evenementenagenda’s van de regionale kranten vermeld.
Tijdens de Hoogeveense Uitdaging kwam er een match tot stand met Pet! betreffende de bouw van een onderduikhuis als ervaringsplek voor kinderen, en met Dolmans Landscaping voor het omtoveren van het speelplein tot een ontmoetingsplek met meer groen.

 Huisvesting

In mei besloot het College van B&W Hoogeveen het gebouw de Hoeksteen voor een symbolisch bedrag te verkopen aan Onderduikersmuseum de Duikelaar. De overdracht kon door een aantal formaliteiten nog niet in 2019 plaatsvinden. Voor de overdracht en het beheer riep de Duikelaar een speciale Beheerstichting in het leven. In nauwe samenwerking tussen beide besturen werden plannen gesmeed om het gebouw met subsidie aan museale eisen te laten voldoen.