Jaarverslag 2020

 

Algemeen

Vanaf zomer 2019 waren we druk bezig met de voorbereiding van het programma ‘75 jaar Vrijheid’ in 2020. Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan door de coronapandemie.

Het jaar begon goed met een pianoconcert van Marcel Worms voor de bevolking van Nieuwlande. Hiermee drukteMarcel zijn dankbaarheid uit voor het redden van zijn moeder die in Nieuwlande zat ondergedoken. Ook de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Bestemming Onbekend’, over de onderduikperiode van Sally Kimel, werd nog net voor de eerste lock down gerealiseerd. Alle andere activiteiten werden daarna van de agenda geschrapt, in de hoop een deel hiervan naar het volgende jaar te kunnen verplaatsen. Zodra het museum weer open mocht, kon er slechts een beperkt aantal personen naar binnen op gepaste afstand. Dit betekende o.a. ook het afgelasten van de geplande lezingencyclus.

 

Bezoekers

Het streefgetal van 3000 bezoekers, waarvan 25 groepen en 15 schoolklassen werd in 2020 bij lange na niet gehaald. De oorzaak was eenduidig: Corona. In het voorjaar zegden 10 groepen af, uiteindelijk ontvingen we in de zomer 3 groepen. Ook de scholen bleven weg.

Na de lock down kwamen de bezoekers mondjesmaat, niemand vertrouwde het virus en ook de voorafgaande reservering was een belemmering. Aan het eind van het seizoen stond de teller op zo’n 1470 bezoekers.

De streefgetallen voor 2020 werden in werkelijkheid

Bezoekers             3000                  1470

Groepen                    25                        3

Schoolklassen           15                        4

Lezingen                     6                        0

Kinderochtenden        6                        4

 

Collectie

Regelmatig werden er voorwerpen, foto’s en documenten aangeboden. Enkele bijzondere schenkingen dit jaar waren:

– Kopie kluissleutel gemeentehuis Voorburg, te gebruiken door KP Johannes. Geschonken door de zoon van Thie Brouwer, vriend en vertrouwensman van Johannes Post.

– Video uitreiking Yad Vashem certificaat op 11 april 1985, geschonken door Ciske Davids, zoon van onderduiker Peter (Ies Davids).

– Vliegtuigonderdelen van de verongelukte Mosquito, geschonken door Christiaan Prak.

– Weegschaal met kogelgaten door SS’ers in Hollandscheveld erin geschoten. Geschonken door familie Mol.

 

Educatie

In het jaar 2020 zou de educatie in het teken staan van 75 jaar bevrijding, maar door Corona ging het programma niet door. Dit gaf ons wel de gelegenheid om het vernieuwende, digitale project ‘Het Oorlogsdagboek van Drenthe’ gedegen uit te werken. Dit bijzondere project voor schoolklassen kwam in samenwerking met het Provinciaal Drents Archief tot stand en werd ontwikkeld door Studio Louter in Amsterdam.

Eind september werd het digitale programma in Assen gelanceerd en vanaf oktober zou het aan scholen worden aangeboden. Met de scholen in Nieuwlande zou er worden proefgedraaid. Helaas kwam de tweede coronagolf, het museum sloot opnieuw zijn deuren en de scholen lieten geen bezoekers toe. Er zat niets anders op dan het hele project te verschuiven naar februari 2021.

 

De geplande kinderochtenden vonden plaats in februari, juli/augustus en oktober.  De twee kinderochtenden in de mei- en kerstvakantie kwamen door Corona te vervallen.

De thema’s van de 4 kinderochtenden waren:

  • Het prentenboek over de 3e verjaardag van Tommy in het concentratiekamp Theresiënstad en het maken van een kijkdoos rond dit thema.
  • Wie ben ik? Jezelf vermommen.
  • Eten in de oorlog.
  • Schilderen van een bevrijdingstegel.

Deze ochtenden werden goed bezocht en de kinderen waren erg enthousiast.

 

Vrijwilligers

Gastvrouwen/-heren

Door de lange sluiting, coronasluiting na de wintersluiting, maakte het voor de vrijwilligers lastig de routine weer op te pakken. De regelmatig terugkerende bijeenkomsten voor vrijwilligers van voorgaande jaren waren dit jaar onmogelijk. In de zomer was er eenmalig een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers op het museumplein. In oktober was er een bijeenkomst verspreid over 2 dagen, zodat in kleinere groepen overlegd kon worden.

Ondanks de sluitingen breidde de vrijwilligersgroep zich met 10 nieuwe personen uit tot 52.

 

Marketing/PR

Aan marketing en pr werd tot begin 2020 nog weinig aandacht besteed. De coronasluiting maakte duidelijk dat er actief bezoekers getrokken moesten worden. De combinatieverkoop fiets/wandelroute met koffie en museumbezoek werkte goed. Eind van de zomer werd een vacature opgesteld voor een marketing/pr vrijwilliger met ervaring, de vacature was aan het eind van het jaar nog niet vervuld. Voor een beperkt aantal uren werd eind november een professional ingehuurd voor het maken van een goed marketing/pr plan.

 

Subsidies

Naast de projectgerichte aanvragen, werden in de coronaperiode verschillende subsidies onder corona gerelateerde voorwaarden aangeboden. Platform Drentse Musea speelde een belangrijke rol bij het attenderen op de verschillende mogelijkheden.

Subsidies verkregen van: Oranjefonds, Provincie Drenthe 2x, Smederijen, Gemeente Hoogeveen i.k.v. 75 jaar Vrijheid, V-fonds, Kickstart Cultuurfonds.

De Gemeente Hoogeveen droeg het museum voor bij de Provincie Drenthe voor noodsteun, ter compensatie van gederfde inkomsten. De RABO ClubSupport leverde een mooi bedrag van  € 737,21 op.

 

Tentoonstellingen

Op 4 maart werd de tentoonstelling ‘Bestemming onbekend’ in het bijzijn van familie Van der Helm geopend. De bouw van het onderduikhuis als belevingsplek voor de schooljeugd liep vertraging op en werd in september opnieuw ter hand genomen.

 

Huisvesting

De onderhandelingen met de gemeente Hoogeveen resulteerden in het passeren van de overdrachtsakte van gebouw De Hoeksteen op 3 maart 2020. Voor deze overdracht werd een speciale beheerstichting (Domus DuMus) in het leven geroepen, met als enig doel het beheren van het gebouw ten gunste van Onderduikersmuseum de Duikelaar.

 

 

Pers

De Hoogeveensche Courant, het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe besteedden regelmatig aandacht aan de ontwikkelingen en activiteiten van het museum. Op incidentele basis werden er artikelen in verschillende landelijke dagbladen en magazines geplaatst. Ook een team van het NOS bevrijdingsjournaal was twee keer aanwezig voor opnames, met medewerking van het museum, in Nieuwlande. De uitzendingen waren op 5 mei en 13 december.

 

Samenvatting

Het was een boeiend jaar met hoogte en dieptepunten. Veel activiteiten moesten worden afgelast en bezoekers buiten de deur gehouden, of slechts mondjesmaat toegelaten. Maar onder de gegeven omstandigheden van de pandemie was het, mede door de financiële steun,  toch een jaar om met tevredenheid op terug te kijken.