Voormalig Gereformeerde kerk met ernaast zaal van der Vinne

Geschiedenis

Op 15 mei 2017 werd Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar opgericht. Aanleiding was de verkoop van een uniek historisch pand in Nieuwlande, dat we als monument voor het dorp wilden behouden en tot museum maken. Eenmaal bezig met de plannen voor een museum zijn we onafhankelijk van het gebouw verder gegaan, we waren overtuigd van onze missie.

Nieuwlande heeft een bijzondere oorlogsgeschiedenis, getuige de Yad Vashem onderscheiding die op 11 april 1985 aan het dorp als geheel werd uitgereikt.

Ons doel is de geschiedenis van Nieuwlande en omgeving ten tijde van WO II in materiële en immateriële zin te verzamelen, te bewaren en weer te geven. Doormiddel van het museum willen we de geschiedenis van Nieuwlande in de jaren ’40-’45 levend houden en aan de jongere generatie doorgeven. Niet alleen als eerbetoon aan de bekende verzetshelden, zoals Johannes Post, maar ook aan de vele bewoners die zwijgend hun leven riskeerden door onderduikers in huis te nemen. Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar wil een beeld geven van de oorlog en de dilemma’s die dit met zich meebrengt.

De Collectie Schonewille (foto Serge Vinkenvleugel/RTVDrenthe)

Collectie Schonewille.


Vrijwel tegelijk met de verkoop van het historische pand in Nieuwlande kwam ook de collectie Schonewille onbeheerd te staan.
Wij willen deze collectie conserveren en opnieuw toegankelijk maken voor publiek.
De collectie van het voormalig museum van Jo Schonewille, ‘Nieuwlande 1940-1945, een dorp dat zweeg,’ bestaat uit een groot aantal foto’s, kranten, pamfletten, posters en boeken.
Deze collectie gaat vooral over de onderduikgeschiedenis van het dorp Nieuwlande in het algemeen.
Er is in het bijzonder aandacht voor Johannes Post, Arnold Douwes en Ds. Slomp, alias Frits de Zwerver.
Deze nationaal bekende figuren hebben een grote stempel op de geschiedenis van het dorp gedrukt.