Steun ons

Onderduikersmuseum de Duikelaar is een jong museum dat volledig op vrijwilligers draait en geen structurele steun ontvangt. Alleen voor bijzondere projecten, zoals een nieuwe tentoonstelling, kan er bij speciale fondsen subsidie worden aangevraagd.

Je kunt ons helpen door:
Een eenmalige bijdrage of legaat
Donateur te worden voor minimaal €15,- per jaar
Je verhaal en/of (foto)materiaal met ons te delen
Vrijwilliger te worden

Het museum heeft de culture ANBI-status, daardoor is een schenking of legaat vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat je doneert komt volledig ten goede aan Stichting Onderduikersmuseum Nieuwlande. Voor meer informatie zie: http://www.anbi.nl

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om met behoud van uitkering vrijwilligerswerk voor een culturele ANBI te doen. Informeer bij uw gemeente of UWV wat de voorwaarden zijn.

IBAN

NL78 RABO 0319 7320 88
Tnv Stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar

Vrijwilliger

Het museum kan rekenen op steun van vele vrijwilligers: collectiebeheer, tuinploeg, schoonmakers, gastdames en -heren, onderzoekers, marketinggroep en klussers, alle vaardigheden zijn nodig. Lijkt het je leuk om ons team te versterken, neem dan eens vrijblijvend contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren via medewerkers@museumnieuwlande.nl