Museum Nieuwlande

Onderduikersmuseum
Nieuwlande

Header_museum_nieuwlande

Doneren

Onderduikersmuseum de Duikelaar is een jong museum dat volledig op vrijwilligers draait en geen structurele steun ontvangt. Alleen voor bijzondere projecten, zoals een nieuwe tentoonstelling, kan er bij speciale fondsen subsidie worden aangevraagd. 

Het museum heeft de culture ANBI-status, daardoor is een schenking of legaat vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat u doneert komt volledig ten goede aan Stichting Onderduikersmuseum Nieuwlande. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Rekeningnummer: NL78RABO0319732088 t.n.v. St. Onderduikersmuseum de Duikelaar.
Wilt u meer informatie over donatie van voorwerpen, dan kunt u een mail sturen naar contact@museumnieuwlande.nl.