Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar is in het bezit van culturele ANBI status (RSIN 857583001) .
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Het maximaal fiscale voordeel haalt u door een periodieke gift.
Mocht u een periodieke gift willen doen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Henk Kremer 06 5331 4554 of via financien@museumnieuwlande.nl

Werken met een uitkering
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om met behoud van uitkering voor een culturele ANBI vrijwilligerswerk te doen. Informeer bij uw UWV wat de voorwaarden zijn.